۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۱۶:۳۹ ۳۱
طبقه بندی: 15 مهرماه 1400
چچ
وبینار نقش دانشمندان ایرانی در توسعه نجوم و فضا

وبینار نقش دانشمندان ایرانی در توسعه نجوم و فضا

وبینار نقش دانشمندان ایرانی در توسعه نجوم و فضا

برگزار کننده: سازمان فضایی ایران با همکاری پژوهشسرای فرهیختگان ایلام

زمان: پنجشنبه 15 مهرماه 1400 ساعت 16

لینک پخش:

http://ilam.psi1.ir/edu


آدرس کوتاه شده: