۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۱۶:۳۰ ۷۱
طبقه بندی: 15 مهرماه 1400
چچ
وبینار دردسرهای یک پژوهشگر زن در حوزه نجوم

وبینار دردسرهای یک پژوهشگر زن در حوزه نجوم

وبینار دردسرهای یک پژوهشگر زن در حوزه نجوم

برگزار کننده: دانشگاه زنجان

زمان: پنجشنبه 15 مهرماه 1400 ساعت 10

لینک پخش:

https://vci.isa.ir/ch/wsw1


آدرس کوتاه شده: