۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۱۶:۲۶ ۳۵
طبقه بندی: 14 مهرماه 1400
چچ
وبینار تاریخچه حضور انسان در فضا

وبینار تاریخچه حضور انسان در فضا

وبینار تاریخچه حضور انسان در فضا

برگزار کننده: مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری شهرستان اسفراین

زمان: چهارشنبه 14 مهرماه 1400 از ساعت 12 الی 13

لینک پخش:

https://www.itm-system.ir/ch/setaresepehraienآدرس کوتاه شده: