۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۱۳:۴۸ ۳۴
طبقه بندی: 18مهرماه 1400
چچ
وبینار نقش زنان در صنعت فضایی

وبینار نقش زنان در صنعت فضایی

وبینار نقش زنان در صنعت فضایی

برگزار کننده: مجتمع آموزشی دانشمند کوچولو استان خراسان رضوی

زمان: یکشنبه 18مهرماه 1400 ساعت 21:00

لینک پخش:

https://www.skyroom.online/ch/lsschoolboy1/spaceworkshop


آدرس کوتاه شده: