۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۱۳:۴۵ ۴۳
طبقه بندی: 16 مهرماه 1400
چچ
وبینار نجوم و اشکال آسمان

وبینار نجوم و اشکال آسمان

وبینار نجوم و اشکال آسمان

برگزار کننده: مجتمع آموزشی دانشمند کوچولو استان خراسان رضوی با همکاری سازمان فضایی ایران

زمان: جمعه 16مهرماه 1400 ساعت 19:00

لینک پخش:

https://www.skyroom.online/ch/lsschoolboy1/spaceworkshop


آدرس کوتاه شده: