۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۱۳:۴۰ ۴۳
طبقه بندی: 16 مهرماه 1400
چچ
وبینار نجوم ویژه کودکان

وبینار نجوم ویژه کودکان

وبینار نجوم ویژه کودکان

برگزار کننده: انجمن نجوم آیاز تبریز

زمان: جمعه 16 مهرماه 1400 از ساعت 11:30 الی 13

لینک پخش:

www.ayazastro.com


آدرس کوتاه شده: