۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۱۳:۳۴ ۷۵
طبقه بندی: 14 مهرماه 1400
چچ
کارگاه فناوری های نوین سنجش از دور و آتش سوزی در جنگل

کارگاه فناوری های نوین سنجش از دور و آتش سوزی در جنگل

کارگاه فناوری های نوین سنجش از دور و آتش سوزی در جنگل

برگزار کننده: انجمن علمی دانشجویی جنگلداری و اقتصاد جنگل با همکاری دانشگاه تهران

زمان: 14 مهرماه 1400 ساعت 17:00

لینک پخش:

https://b2n.ir/spaceweek_forestry


آدرس کوتاه شده: