۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۱۲:۲۱ ۲۹
طبقه بندی: 13 مهرماه 1400
چچ
وبینار پرینت های سه بعدی در فضا

وبینار پرینت های سه بعدی در فضا

وبینار پرینت های سه بعدی در فضا

برگزار کننده: پژوهشکده فیزیک و ستاره شناسی دانشگاه تبریز

زمان: سه شنبه 13 مهرماه 1400 ساعت 18:30

لینک پخش:

صفحه اینستاگرام:

space_with_mirandaآدرس کوتاه شده: