۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۰۰:۳۳ ۳۱
طبقه بندی: 12 مهرماه 1400
چچ
وبینار جوانان و فضا

وبینار جوانان و فضا

وبینار جوانان و فضا

برگزار کننده: اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان

زمان: دوشنبه 12 مهرماه 1400 ساعت 12آدرس کوتاه شده: