۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۲۲:۳۳ ۴۲
طبقه بندی: 18مهرماه 1400
چچ
برنامه تلویزیونی آرایه

برنامه تلویزیونی آرایه

برنامه تلویزیونی آرایه

برگزار کننده: سازمان فضایی ایران

زمان: یکشنبه 18 مهرماه 1400 ساعت 21

لینک پخش:

https://www.instagram.com/iranian_space_agency/

https://www.aparat.com/isa.ir/live


آدرس کوتاه شده: