۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۲۲:۲۷ ۳۸
طبقه بندی: 17مهرماه 1400
چچ
وبینار منظومه های ماهواره ای، پیوند فناوری های نوین

وبینار منظومه های ماهواره ای، پیوند فناوری های نوین

وبینار منظومه های ماهواره ای، پیوند فناوری های نوین

برگزار کننده: سازمان فضایی ایران با همکاری پژوهشسرای فرهیختگان ایلام

زمان: شنبه 17 مهرماه 1400 ساعت 20

لینک پخش: https://ilam.psi1.ir/edu


آدرس کوتاه شده: