۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۲۲:۲۳ ۳۳
طبقه بندی: 17مهرماه 1400
چچ
وبینار نقش فناوری های فضایی در پیشبرد سایر علوم

وبینار نقش فناوری های فضایی در پیشبرد سایر علوم

وبینار نقش فناوری های فضایی در پیشبرد سایر علوم

برگزار کننده: سازمان فضایی ایران با همکاری پژوهشسراهای کل کشور و دبیران آموزش و پرورش

زمان: شنبه 17 مهرماه 1400 ساعت 20

لینک پخش:

http://185.53.143.153/noj


آدرس کوتاه شده: