۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۲۲:۱۸ ۳۴
طبقه بندی: 18مهرماه 1400
چچ
وبینار فناوری فضایی در ایران و جهان

وبینار فناوری فضایی در ایران و جهان

وبینار فناوری فضایی در ایران و جهان

برگزار کننده: سازمان فضایی ایران با همکاری پژوهشسراهای کل کشور و دبیران آموزش و پرورش

زمان: یکشنبه 18 مهرماه 1400 ساعت 20

لینک پخش:

http://185.53.143.153/noj


آدرس کوتاه شده: