۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۲۲:۰۶ ۳۹
طبقه بندی: 15 مهرماه 1400
چچ
وبینار نجوم و اکتشافات فضایی

وبینار نجوم و اکتشافات فضایی

وبینار نجوم و اکتشافات فضایی

برگزار کننده: سازمان فضایی ایران با همکاری پژوهشسرای شهید احمدی روشن شهرستان نوشهر

زمان: پنجشنبه 15 مهرماه 1400 از ساعت 11 الی 12

لینک پخش:

https://vci.isa.ir/ch/wsw2


آدرس کوتاه شده: