۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۲۲:۰۲ ۴۰
طبقه بندی: 14 مهرماه 1400
چچ
وبینار کارآفرینی و اشتغال در حوزه فضایی

وبینار کارآفرینی و اشتغال در حوزه فضایی

وبینار کارآفرینی و اشتغال در حوزه فضایی

برگزار کننده: سازمان فضایی ایران

زمان: چهارشنبه 14 مهرماه 1400 از ساعت 19 الی 20:30

لینک پخش:

https://www.instagram.com/iranian_space_agency/

https://www.aparat.com/isa.ir/live


آدرس کوتاه شده: