۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۲۱:۵۹ ۳۳
طبقه بندی: 14 مهرماه 1400
چچ
وبینار کاوشگرها و اکتشافات فضایی

وبینار کاوشگرها و اکتشافات فضایی

وبینار کاوشگرها و اکتشافات فضایی

برگزار کننده: سازمان فضایی ایران با همکاری پژوهشسرای فرهیختگان ایلام

زمان: چهارشنبه 14 مهرماه 1400 ساعت 16 الی 17

لینک پخش:

http://ilam.psi1.ir/edu



آدرس کوتاه شده: