۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۲۲:۱۷ ۵۰
طبقه بندی: 18مهرماه 1400
چچ
وبینار سیارات فراخورشیدی

وبینار سیارات فراخورشیدی

وبینار سیارات فراخورشیدی

برگزار کننده: گروه آموزشی زانکو

زمان: یکشنبه 18 مهرماه 1400 ساعت 21

لینک پخش:

https://www.skyroom.online/ch/mhtalezade/astronomywebinar

https://www.instagram.com/zankoedu/آدرس کوتاه شده: