۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۲۲:۱۴ ۷۰
طبقه بندی: 18مهرماه 1400
چچ
وبینار چگونه در فضا زندگی کنیم؟

وبینار چگونه در فضا زندگی کنیم؟

وبینار چگونه در فضا زندگی کنیم؟

برگزار کننده: انجمن دانش آموزی نجوم اختر پژوهان وانجمن دانش آموزی مهرگان اصفهان

زمان: یکشنبه 18 مهرماه 1400 ساعت 20

لینک پخش:

https://skyroom.online/ch/mehreganrc/astronomy1766


آدرس کوتاه شده: