۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۲۲:۱۰ ۵۸
طبقه بندی: 18مهرماه 1400
چچ
پخش زنده رصد ماه

پخش زنده رصد ماه

پخش زنده رصد ماه

برگزار کننده: سازمان فضایی ایران / گروه نجوم و اکتشافات فضایی

زمان: یکشنبه 18 مهرماه 1400 ساعت 18:30 الی 20

لینک پخش:

https://isao.isa.ir/s/mfan8J

https://www.aparat.com/isa.ir/live

https://aionet.ir/channel/100365آدرس کوتاه شده: