۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۲۱:۳۵ ۳۷
طبقه بندی: 17مهرماه 1400
چچ
وبینار اختر زیست شناسی

وبینار اختر زیست شناسی

وبینار اختر زیست شناسی

برگزار کننده: گروه آموزشی زانکو

زمان: شنبه 17 مهرماه 1400 ساعت 21 الی 22

لینک پخش:

https://www.skyroom.online/ch/mhtalezade/astronomywebinar

https://www.instagram.com/zankoedu/


آدرس کوتاه شده: