۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۲۱:۳۱ ۴۱
طبقه بندی: 17مهرماه 1400
چچ
وبینار ساختار فضاپیماها و ایستگاه فضایی

وبینار ساختار فضاپیماها و ایستگاه فضایی

وبینار ساختار فضا پیماها و ایستگاه فضایی

برگزار کننده: انجمن دانش آموزی نجوم اختر پژوهان وانجمن دانش آموزی مهرگان اصفهان

زمان: شنبه 17 مهرماه 1400 ساعت 20 الی 21

لینک پخش:

https//skyroom.online/ch/mehreganrc/astronomy1766


آدرس کوتاه شده: