۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۲۱:۲۷ ۵۵
طبقه بندی: 17مهرماه 1400
چچ
معرفی مسابقه ماهواره مکعبی

معرفی مسابقه ماهواره مکعبی

وبینار معرفی مسابقه ماهواره مکعبی

زمان: شنبه 17 مهرماه 1400 ساعت 18:30

لینک پخش:

https://www.instagram.com/iranian_space_agency/

https://aparat.cpm/isa.ir/live


آدرس کوتاه شده: