۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۲۱:۱۹ ۴۷
طبقه بندی: 17مهرماه 1400
چچ
وبینار گرامیداشت زنان در فضا

وبینار گرامیداشت زنان در فضا

وبینار گرامیداشت زنان در فضا هفته جهانی فضا 2021 در اصفهان

برگزار کننده: مرکز آموزش نجوم صدر و شهر کتاب اردیبهشت اصفهان

زمان: شنبه 17 مهرماه 1400 ساعت 16:30 الی 18:30

لینک پخش:

https://www.instagram.com/sadrAstroCenter/آدرس کوتاه شده: