۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۹:۱۶ ۳۵
طبقه بندی: 15 مهرماه 1400
چچ
نجوم و اکتشافات فضایی، علم و هنر

نجوم و اکتشافات فضایی، علم و هنر

رویداد آنلاین نجوم واکتشافات فضایی، علم و هنر

برگزار کننده: سازمان فضایی ایران با همکاری پژوهشسرای دانش آموزی آفرینش

زمان: پنجشنبه 15 مهرماه 1400 ساعت 16 لغایت 17

لینک پخش:

https://vci.isa.ir/ch/wsw2آدرس کوتاه شده: