۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۹:۱۲ ۴۲
طبقه بندی: 14 مهرماه 1400
چچ
کاربرد فناوری فضایی در زندگی

کاربرد فناوری فضایی در زندگی

وبینار کاربرد فناوری فضایی در زندگی

برگزار کننده: انجمن دانش آموزی نجوم اختر پژوهان وانجمن دانش آموزی مهرگان اصفهان

زمان: چهارشنبه 14 مهرماه 1400 ساعت 20

لینک پخش:

https://skyroom.online/ch/mehreganrc/astronomy1766آدرس کوتاه شده: