۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۹:۰۹ ۳۳
طبقه بندی: 14 مهرماه 1400
چچ
مجموعه گفتگوهای زنان در صنعت فضایی

مجموعه گفتگوهای زنان در صنعت فضایی

گفتگو با سرکار خانم شهرزاد میرسلطانی، مروج نجوم کودکان

برگزار کننده: سازمان فضایی ایران

زمان: چهارشنبه 14 مهرماه 1400 ساعت 21

لینک پخش:

https://www.instagram.com/iranian_space_agency/آدرس کوتاه شده: