۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۹:۰۴ ۳۲
طبقه بندی: 14 مهرماه 1400
چچ
پخش زنده رصد زحل و مشتری

پخش زنده رصد زحل و مشتری

پخش زنده رصد زحل و مشتری از رصدخانه خیام سازمان فضایی ایران

برگزار کننده: سازمان فضایی ایران / گروه نجوم و اکتشافات فضایی

زمان: چهارشنبه 14 مهرماه 1400 ساعت 19

لینک پخش:

https://isao.isa.ir/s/mfan8Jآدرس کوتاه شده: