۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۸:۲۵ ۳۵
طبقه بندی: 13 مهرماه 1400
چچ
مجموعه گفتگوهای زنان در صنعت فضایی

مجموعه گفتگوهای زنان در صنعت فضایی

گفتگو با سرکار خانم مریم پرتوی نژاد، مدیر مرکز نجوم آیاز تبریز

برگزار کننده: سازمان فضایی ایران

زمان: سه شنبه 13 مهرماه 1400 ساعت 20

لینک پخش:

https://www.instagram.com/iranian_space_agency/

https://aionet.ir/channel/100365آدرس کوتاه شده: