۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۸:۲۰ ۴۲
طبقه بندی: 12 مهرماه 1400
چچ
وبینار آشنایی با صنعت فضایی ایران و افق های پیش روی آن

وبینار آشنایی با صنعت فضایی ایران و افق های پیش روی آن

وبینار آشنایی با صنعت فضایی ایران و افق های پیش روی آن​

برگزار کننده: انجمن معلمان فیزیک، پژوهشسرای فرهیختگان و انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک استان ایلام

زمان: دوشنبه 12 مهرماه 1400 ساعت 18

لینک پخش:آدرس کوتاه شده: