شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۰۸ ۳۲۹
چچ
همکاری سازمان فضایی ایران و وزارت جهاد کشاورزی

همکاری سازمان فضایی ایران و وزارت جهاد کشاورزی

در زمینه کاربرد سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای

همکاری سازمان فضایی ایران و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه کاربرد سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای

فایلهای پیوست