شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۰۵ ۳۰۷
چچ
همکاری سازمان فضایی ایران و دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران

همکاری سازمان فضایی ایران و دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران

برای برگزاری دوره آموزشی بین المللی تکنیک های پیشرفته سنجش از دور

همکاری سازمان فضایی ایران و دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران برای برگزاری دوره آموزشی بین المللی تکنیک های پیشرفته سنجش از دور

فایلهای پیوست