چهارشنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۵۲ ۶۸۴
چچ
راهبردهای سازمان فضایی ایران در راستای توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی

راهبردهای سازمان فضایی ایران در راستای توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی


سازمان فضایی ایران به منظور بهره­ گیری، پیاده­ سازی و توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی در راستای تحقق اهداف و مأموریت ­های خود، راهبرد‌های ذیل را تعریف نموده و خود را ملزم به اجرای بهینه آن ها می­ داند:


بهبود مستمر فرایندهای ارائه خدمات الکترونیک با بهره­ گیری از فناوری­ های نوین حوزه فناوری اطلاعات از طریق اخذ بازخورد از مشتریان خدمات؛
توسعه و بروزرسانی زیرساخت­ های ارتباطی و تجهیزات ارائه خدمات الکترونیک سازمان و بهره­ گیری از سازوکارها و روش­ های نوین برای تأمین امنیت شبکه ارتباطی به منظوربهبود ارتباط بین دستگاهی، تبادل اطلاعات و ارائه داده­ ها و خدمات فضایی بر بستری امن به کاربران و کسب و کارهای فضاپایه و صیانت از حقوق ذینفعان؛
گسترش مکانیزم ­ها و سیستم ­های نوین احراز هویتی با محوریت حفظ حریم شخصی مشتریان؛
فراهم آوردن امکان دسترسی به داده­ های باز و سرویس­ های فضایی از طریق توسعه مرکز داده­ های فضایی؛
ایجاد بستر مناسب به منظور تعامل و مشارکت الکترونیکی شهروندان در تصمیمات سازمان.