۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۲۳:۰۰ ۲۹۰
طبقه بندی: جدول رویدادها
چچ
شنبه 19 مهرماه 1399، خدمات نوین ناوبری و موقعیت یابی با ماهواره ها

شنبه 19 مهرماه 1399، خدمات نوین ناوبری و موقعیت یابی با ماهواره ها

آدرس کوتاه شده: