۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۲۲:۳۴ ۳۴۸
طبقه بندی: جدول رویدادها
چچ
چهارشنبه 16 مهرماه 1399، توسعه کشاورزی نوین با ماهواره ها

چهارشنبه 16 مهرماه 1399، توسعه کشاورزی نوین با ماهواره ها

ساعت 09:00-11:00: آموزش سنجش از دور ماهواره ای در پایش منابع طبیعی، آب، کشاورزی و بلایای طبیعی


ساعت 10:00-11:30:


ساعت 11:00-12:00: وبینار "پایش ماهواره ای پدیده فرونشست با استفاده از تصاویر ماهواره ای راداری"


ساعت 12:00: اقتصاد فناوری فضایی و معرفی فرصت های کسب و کاردر زنجیره ارزش فضایی


ساعت 17:00-18:00:


ساعت 18:00:


ساعت 19:00-20:00:


ساعت 20:00: پادکست علمی نمایش اتاق کنترل: آینده تکنولوژی فضایی و سهم هوش مصنوعی در آن


ساعت 20:00-21:00: مجله تصویری مرزهای بیکران فضا


ساعت 20:00-21:00: پیش به سوی فضا با کودکان


ساعت 21:00: پخش فیلم های علمی تخیلی


ساعت 22:00: ویژه برنامه مه نورد (باورهای اساطیری ماه)


آدرس کوتاه شده: