۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۱:۰۶ ۵۳
طبقه بندی: کتاب های عمومی
چچ
کاوش در فضا

کاوش در فضا

در این کتاب مفاهیم دانش و فناوری فضایی به گونه ای که برای عموم قابل استفاده باشد آورده شده است.

عنوان کتاب: کاوش در فضا


ویراستار علمی: روابط عمومی سازمان فضایی ایران

مدیر هنری: حسین زمانی

ناشر: صادق­ نیا

سال انتشار: 1387


آدرس کوتاه شده: