۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۱۴:۲۳ ۴۹
طبقه بندی: کتاب های تخصصی
چچ
جو زمین و اثرات آن بر امواج الکترومغناطیس

جو زمین و اثرات آن بر امواج الکترومغناطیس

امواج الکترومغناطیس پس از ارسال از منبع تا هنگام دریافت آنها توسط گیرنده تحت تأثیر پدیده های گوناگون محیطی قرار می گیرند.

عنوان کتاب: جو زمین و اثرات آن بر امواج الکترومغناطیس

معرفی:

امواج الکترومغناطیس پس از ارسال از منبع تا هنگام دریافت آنها توسط گیرنده تحت تأثیر پدیده های گوناگون محیطی قرار می گیرند. شناخت جو زمین به عنوان یکی از مهمترین محیط هایی که امواج الکترومغناطیس در آن منتشر می شوند و مطالعه پدیده های ناشی از انتشار به منظور بهره برداری صحیح از امواج الکترومغناطیس در باندهای مختلف فرکانسی شایان توجه است.


نویسندگان: دکتر اصغر ابراهیمی، مهندس نسیم محمدیان، مهندس عاطفه سهرابی، مهندس شاپور کرامت

ناشر: ناقوس

سال انتشار: 1390


برای تهیه این کتاب با روابط عمومی سازمان فضایی ایران با شماره تلفن های 22019990 و 22019991 تماس حاصل فرمایید.


آدرس کوتاه شده: