۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۰:۳۰ ۲۲۳
طبقه بندی: کتاب های تخصصی
چچ
طراحی، اندازه گیری، ساخت و تست محموله و زیر سیستم های فضاپیما

طراحی، اندازه گیری، ساخت و تست محموله و زیر سیستم های فضاپیما

یکی از وسایلی که شناخت محیط پیرامون انسان و تسلط و نفوذ روزافزون بر طبیعت را فراهم می سازد، ماهواره یا فضاپیما است. امروزه با به کارگیری این فناوری، انسان در صدد تسلط و بهره گیری از محیط های خارج از جو زمین است. ماهواره ها ابزارهایی هستند که بسیاری از خواسته های ملل توانمند به این صنعت را به سهولت برآورده می سازند.

عنوان کتاب: طراحی، اندازه­ گیری، ساخت و تست محموله و زیر سیستم­ های فضاپیما

معرفی:

یکی از وسایلی که شناخت محیط پیرامون انسان و تسلط و نفوذ روزافزون بر طبیعت را فراهم می سازد، ماهواره یا فضاپیما است. امروزه با به کارگیری این فناوری، انسان در صدد تسلط و بهره گیری از محیط های خارج از جو زمین است. ماهواره ها ابزارهایی هستند که بسیاری از خواسته های ملل توانمند به این صنعت را به سهولت برآورده می سازند.

اصولاً طراحی و ساخت کامل یک مجموعه فضایی نیازمند طراحی، اندازه گیری، ساخت و تست محموله و زیر سیستمهای آن می باشد. محموله، ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار در یک فضاپیماست که با محیط تعامل دارد تا اهداف مأموریت را انجام دهد. معمولاً محموله ها برای هر مأموریت یکتا هستند. هدف سایر بخشهای فضاپیما نگهداری سالم، موفق و در جهت درست محموله است. توجه به این نکته اهمیت دارد که تکمیل خواسته های مأموریت روی اندازه، هزینه و ریسک مأموریت اثر دارد؛ در نتیجه یک بخش مهم در طراحی و تحلیل مأموریت، درک این مسئله است که چگونه یک مجموعه خاص از محموله های فضایی و زیر سیستم ها به کار گرفته شوند تا اهداف مأموریت با حداقل هزینه و ریسک برآورده شود.

در این کتاب به مباحث مهم طراحی، اندازه گیری، ساخت و تست محموله و زیر سیستم های فضا پیما پرداخته شده است. عمده مطالب این کتاب از ویرایش سوم کتاب مرجع SPACE MISSION ANALYSIS AND DESIGN نوشته Wiley J.Larson&James گرفته و ترجمه شده است.


ناشر: پاریاب

نویسندگان:دکتر محمد سلیمانی، مهندس سید حسن صدیقی، دکتر مجتبی ابوالقاسمی، دکتر داریوش عباسی­ مقدم، مهندس مهدی نصیری­ سروی

سال انتشار: 1390


برای تهیه این کتاب با روابط عمومی سازمان فضایی ایران با شماره تلفن های 22019990 و 22019991 تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه شده: