۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳:۰۲ ۷۵۹
طبقه بندی: کارگروه ها
چچ
کارگروه های تخصصی شورای عالی فضایی

کارگروه های تخصصی شورای عالی فضایی

کارگروه تخصصی ارتباطات و خدمات ماهواره ای

کارگروه تخصصی حقوق و دیپلماسی فضایی

کارگروه تخصصی استفاده از فناوری فضایی در مدیریت بلایا

کارگروه تخصصی سنجش از دور

کارگروه تخصصی مطالعات راهبردی

کارگروه تخصصی فضا و امنیت ملی


آدرس کوتاه شده: