۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳:۰۰ ۷۲۲
طبقه بندی: کمیسیون راهبردی
چچ
کمیسیون راهبردی

کمیسیون راهبردی

طبق بند ه- 2 اولین جلسه شورای عالی فضایی،"مقرر گردید با هدف برنامه ریزی کلان در قلمرو علوم و فناوری فضایی و اموری که از طرف شورا ارجاع میشود، کمیسیون راهبردی با عضویت معاونین وزرا و روسای سازمان های عضو و اعضای حقیقی شورا به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و در غیاب ایشان به ریاست دبیر شورا تشکیل گردد."


آدرس کوتاه شده: