۰۰:۰۰ ۸۲۲
طبقه بندی: کارگاه، همایش و دوره آموزشی
چچ
فهرست کارگاه ها، همایش ها، دوره های آموزشی

فهرست کارگاه ها، همایش ها، دوره های آموزشی

در این بخش فهرست کارگاه ها، همایش ها، دوره های آموزشی و وبینارهایی که اداره کل سنجش از دور سازمان برگزار می نماید، بر اساس طبقه بندی مختلف قرار داده شده است.

فهرست کارگاه های  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> در پرتال سنجش از دورفهرست دوره های آموزشی  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> در پرتال سنجش از دورفایل دوره ها و کارگاه های آموزشی  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> در پرتال سنجش از دور
آدرس کوتاه شده: