۰۰:۰۰ ۱۱۳
طبقه بندی: کارگاه، همایش و دوره آموزشی
چچ
کارگاه آموزشی نقش فناوری فضایی در تولید اطلاعات مکان پایه

کارگاه آموزشی نقش فناوری فضایی در تولید اطلاعات مکان پایه

کارگاه آموزشی "نقش فناوری فضایی در تولید اطلاعات مکان پایه"

از آنجایی که برگزاری همایش ها، نشست ها وکارگاه های آموزشی از جمله برنامه های اصلی در هفته جهانی فضا می باشد، لذا روز 1395/7/13 کارگاه آموزشی تحت عنوان "نقش فناوری فضایی در تولید اطلاعات مکان پایه" در سالن الغدیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار گردید.
هدف اصلی از برگزاری این کارگاه بدین صورت تنظیم گردید:

  1. امروزه استفاده از فناوری فضایی مهمترین روش جهت تولید و سازماندهی اطلاعات مکانی محسوب می گردد. این روش ضمن استفاده از فناوری های نو، کاهش زمان و هزینه ها را نیز در برداشته و می تواند جایگزین مناسبی برای روش های سنتی و متداول موجود نظیر نقشه برداری زمینی، هیدروگرافی و فتوگرامتری باشد.
  2. با گسترش روزافزونِ کاربرد داده های سنجش از دوری، این فناوری به عنوان یکی از روش های استاندارد تولید داده های مکان مبنا، جایگاه مهمی یافته است.

AWT IMAGE

این کارگاه آموزشی به بررسی توانمندی ها و خدمات فناوری فضایی در تامین داده های مکانی مورد نیاز کشور و کاربرد این داده ها پرداخت. محورهای مورد نظر در این کارگاه آموزشی عبارتند بودند از :

  • سنجش از دور ، آینده و داده های مکانی
  • ساماندهی مکان محور LBS
  • زیرساخت داده های مکانی SDI
  • داده های مکانی و طراحی شبکه های وایرلس

بازگشت

آدرس کوتاه شده: