یکشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۵۶ ۳۰۸
چچ

بیانیه سطح توافق فرآیند ارائه خدمات کاربردی سنجش از راه دور

بیانیه سطح توافق فرآیند ارائه خدمات کاربردی سنجش از راه دور