دوشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۱۵:۵۸ ۳۳۴
چچ

دکتر محمد همایون صدر معاون توسعه کاربرد و خدمات فضایی سازمان فضایی ایران و دبیر هفته جهانی فضا

دکتر محمد همایون صدر

دبیر هفته جهانی فضا ۱۳۹۶

پربازدیدترین مطالب هفته جهانی فضا