پنجشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ۲۰:۵۱ ۱۰۱۴
طبقه بندی: همایش های ترویجی نجوم و اکتشافات فضایی
سطح برگزاری: سراسری
چچ
نخستین کارگاه های تخصصی اختفا و فراخورشیدی ها

نخستین کارگاه های تخصصی اختفا و فراخورشیدی ها

نخستین کارگاه های تخصصی مربوط به کارگروه منظومه های فراخورشیدی (23 آذر) و کارگروه اختفا و بررسی های فرانپتونی (24 آذر) در محل پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد. موضوع سخنرانی های کارگاه عبارت بودند از؛ آموزش نحوه ی رصد و استفاده از ابزارها و نرم افزارهای مختلف، نحوه ستاره یابی و استخراج اطلاعات، بررسی اختفاهای قابل بررسی در منظومه شمسی و معرفی آنها و زمان سنجی، نحوه ی استفاده، استخراج و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آکولت 4، آکولت واچر و limovie0929b ارائه گردید.

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۱
تاریخ پایان: جمعه, ۲۴ آذر ۱۳۹۱
آدرس محل برگزاری: پژوهشگاه فضایی ایران