پنجشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ۲۰:۵۰ ۴۹۲
طبقه بندی: همایش های ترویجی نجوم و اکتشافات فضایی
سطح برگزاری: سراسری
چچ
حمایت در برگزاری سومین کنفرانس بین المللی اختفا و گرفت

حمایت در برگزاری سومین کنفرانس بین المللی اختفا و گرفت

سومین کنفرانس بین المللی اختفا و گرفت توسط قسمت خاورمیانه ای آیوتا و با حمایت سازمان فضایی ایران و اتحادیه بین المللی نجوم از تاریخ 11 تا 13 آبان ماه 1391 در محل پژوهشگاه فضایی سازمان فضایی ایران برگزار شد.
در این کنفرانس سه کارگاه متغیرهای گرفتی (11 آبان)، اختفا و بررسی های فرانپتونی (12 آبان)، منظومه های فراخورشیدی (13 آبان) برگزار گردید و در مجموع 108 نفر در این سه کارگاه شرکت داشتند.
در مجموع این کنفرانس در بالاترین سطح علمی برگزار شد و مورد توجه جامعه ی نجوم حرفه ای و آماتوری قرار گرفت.

تاریخ شروع: پنجشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۱
تاریخ پایان: شنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۱
آدرس محل برگزاری: پژوهشگاه فضایی سازمان فضایی ایران