پنجشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ۲۰:۴۶ ۴۷۰
طبقه بندی: همایش های ترویجی نجوم و اکتشافات فضایی
سطح برگزاری: سراسری
چچ
دومین همایش چشم انداز خدمات متقابل فناوری فضایی و دانش نجوم در کشور

دومین همایش چشم انداز خدمات متقابل فناوری فضایی و دانش نجوم در کشور

دومین همایش چشم انداز خدمات متقابل فناوری فضایی و دانش نجوم در ایران آینده با مشارکت جمعی از اندیشمندان، صاحبنظران در حوزه نجوم، شخصیت های علمی و حضور دانشجویان علاقه مند در روز شنبه مورخ 16 مهرماه 1390 و مقارن با هفته جهانی فضا برگزار گردید. معرفی فعالیت های نجوم اخیر سازمان فضایی ایران، معرفی فعالیت های اخیر نجوم کشور و جهان، هم اندیشی و بررسی چالش های نقشه راه نجومی کشور، گسترش همکاری فضای آکادمیک و حوزه نجوم آماتوری کشور و کمک به تهیه برنامه راهبردی سازمان فضایی ایران از جمله اهداف این همایش بود. در این همایش سخنرانی هایی با عناوین "دستاوردها، راهبردها و عملکرد کمیسیون نجوم مجلس شورای اسلامی"، "بررسی و تحلیل فعالیت های نجوم حرفه ای کشور"، "نجوم از فضا"، "جایگاه نجوم رادیویی"، "ارائه چشم انداز نجوم حرفه ای"، "دستاوردهای اخیر جهان در عرصه نجوم"، "فعالیت ها و بررسی چالش های نجوم آماتوری ایران"، "ارائه چشم انداز نجوم آماتوری"، "ترازیابی اقتدار فضایی کشورهای مختلف با نگاهی به نجوم فضایی" و "گزارش فعالیت های نجومی سازمان فضایی ایران" ارائه شد.

تاریخ شروع: شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۰
تاریخ پایان: شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۰
آدرس محل برگزاری: سازمان فضایی ایران