یکشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۵۳ ۲۷۲
طبقه بندی: رویدادها
سطح برگزاری: سراسری
چچ
رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی در حوزه پارک­ ها و گردشگاه­ های موضوعی فضاپایه برگزار می شود

رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی در حوزه پارک­ ها و گردشگاه­ های موضوعی فضاپایه برگزار می شود

رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی در حوزه پارک­ ها و گردشگاه­ های موضوعی فضاپایه برگزار می شود

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۸
تاریخ پایان: چهارشنبه, ۰۸ آبان ۱۳۹۸
آدرس محل برگزاری: رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی در حوزه پارک­ ها و گردشگاه­ های موضوعی فضاپایه برگزار می شود