چهارشنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۲:۳۱ ۲۷۳
طبقه بندی: رویدادها
سطح برگزاری: استانی
چچ
رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی در حوزه پارک­ ها و گردشگاه­ های موضوعی فضاپایه برگزار می شود

رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی در حوزه پارک­ ها و گردشگاه­ های موضوعی فضاپایه برگزار می شود

رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی در حوزه پارک­ ها و گردشگاه­ های موضوعی فضاپایه برگزار می شود

تاریخ شروع: چهارشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۸
تاریخ پایان: یکشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۸
آدرس محل برگزاری: رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی در حوزه پارک­ ها و گردشگاه­ های موضوعی فضاپایه برگزار می شود
کروکی محل برگزاری: