سه شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۱۵:۰۳ ۲۶۴
طبقه بندی: رویدادها
سطح برگزاری: استانی
چچ
رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی در حوزه پارک­ ها و گردشگاه­ های موضوعی فضاپایه برگزار می شود

رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی در حوزه پارک­ ها و گردشگاه­ های موضوعی فضاپایه برگزار می شود

ww

تاریخ شروع: دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸
تاریخ پایان: سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸
آدرس محل برگزاری: رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی در حوزه پارک­ ها و گردشگاه­ های موضوعی فضاپایه برگزار می شود
کروکی محل برگزاری: