معاونت توسعه کاربرد و خدمات فضایی

آدرس : تهران خیابان ولی عصر، خیابان شهید سلطانی (سایه)، پلاک ۳۴
تلفن : ۰۲۱-۲۳۳۴۴- داخلی ۱۶۲
فکس : ۲۲۰۲۹۷۰۲
پیگیری